Vad är språkbad?

Språkbadet är en frivillig undervisningsmetod där man tillägnar sig språket genom att använda det i naturliga situationer.

 

FAKTA OM SPRÅKBAD:

SPRÅKBADETS FÖRDELAR: