Koulumme

Kielikylpykoululla on aktiivinen kaksikielinen vanhempainyhdistys. Puheenjohtajana toimii Patrik Flöjt ja sihteerinä Åsa Karlström.

www.sprakieli.fi

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.

 

Vihreä lippu on oivallinen työkalu toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien kestävän kehityksen sekä osallisuuden tavoitteita. Ohjelmaan osallistuvien kasvattajien mielestä Vihreän lipun tärkeä anti on sen koulu-/päiväkotiyhteisöön tuoma aito yhteisöllisyys.

Vihreä lippu näyttäytyy uusina ympäristömyönteisinä toimintatapoina, jotka välittyvät myös koteihin.

 

Lisätietoja osoitteesta: www.vihrealippu.fi.

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Se on Suomen lisäksi käytössä useassa muussakin maassa; katso www.kivaprogram.net/. Tutkimuksissa on todettu KiVan olevan yksi tehokkaimmin kiusaamista ehkäisevistä ohjelmista.

KiVa Koulun rahoittaa opetusministeriö. Projekti käynnistettiin 1.9.2006.