Koulumme

 Koulussamme on oppilaskunta, jossa jokaiselta luokalta on yksi jäsen. Oppilaskunta kokoontuu 1-2 kertaa kuussa. Kokouksissa keskustellaan erilaisista asioista, kuten välituntitoiminnasta ja muusta toiminnasta koulussa.

Kielikylpykoululla on aktiivinen kaksikielinen vanhempainyhdistys. Puheenjohtajana toimii Patrik Flöjt ja sihteerinä Åsa Karlström.

www.sprakieli.fi

Täälä hetkellä olemme tauolla vihreä lippu-toiminnasta.

 

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.

 

Vihreä lippu on oivallinen työkalu toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien kestävän kehityksen sekä osallisuuden tavoitteita. Ohjelmaan osallistuvien kasvattajien mielestä Vihreän lipun tärkeä anti on sen koulu-/päiväkotiyhteisöön tuoma aito yhteisöllisyys.

Vihreä lippu näyttäytyy uusina ympäristömyönteisinä toimintatapoina, jotka välittyvät myös koteihin.

 

Lisätietoja osoitteesta: www.vihrealippu.fi.

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Se on Suomen lisäksi käytössä useassa muussakin maassa; katso www.kivaprogram.net/. Tutkimuksissa on todettu KiVan olevan yksi tehokkaimmin kiusaamista ehkäisevistä ohjelmista.

KiVa Koulun rahoittaa opetusministeriö. Projekti käynnistettiin 1.9.2006.

 Uuden Kielikylpykoulun rakennustyöt ovat alkaneet.