I vår skola

I vår skola finns det elevkår och alla klasser har en representant i elevkåren. Elevkåren samlas 1-2 gånger i månaden. Då diskuteras  olika ärenden t.ex. rastverksamhet och annan verksamhet i skolan.

Språkbadsskolan har en aktiv tvåspråkig föräldraförening. Ordförande är Patrik Flöjt, sekreterare Åsa Karlström.

www.sprakieli.fi

För tillfället är vi inte med i Grön Flagg.

 

Grön Flagg är  ett pedagogiskt verktyg som stöder ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter.

Med den internationella certifieringen jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma mål – en mer hållbar värld.

FN:s miljöprogram UNEP rekommenderar Grön Flagg.

För fostrare är Grön Flagg är ett praktiskt redskap för att förverkliga läro- och fostringsplanernas målsättningar för hållbar utveckling och delaktighet.

För barnens/ungdomarnas familjer innebär Grön Flagg nya miljömedvetna handlingsmönster, som återspeglar sig också i hemmen.

 

I Finland upprätthålls programmet av Sällskapet för miljöfostran r.f. medan Natur och Miljö r.f. koordinerar verksamheten på svenska.

Information på finska hittas på adressen www.vihrealippu.fi.

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklades vid Åbo universitet. Programmet används också utanför Finland i flera länder, se www.kivaprogram.net/. Olika studier konstaterar att KiVa är en av de mest effektiva program som förhindrar mobbning.

KiVa Skola finansieras av undervisningsministeriet. Projektet startade den 1.9.2006 och genomförs som ett samarbete mellan psykologiska institutionen vid Åbo universitet och Centrum för inlärningsforskning. KiVa Skola-handlingsprogrammen för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 är klara för riksomfattande bruk hösten 2009.

Vår nya skola är under byggnad.